Kami memastikan bahawa penyunting atau penterjemah English anda adalah aktif dalam bidang kajian anda sekaligus mempunyai pengetahuan terkini dalam bidang akademik anda. Pasukan kami adalah pemegang kelulusan PhD atau Sarjana dari universiti antarabangsa British terunggul. Setiap satu penyunting kami adalah penutur bahasa English natif.

  • Jurnal dan manuskrip akademik
  • Disertasi dan Tesis + PhD
  • Esei & Karangan
  • Kertas kaji selidik
  • Kertas saintifik

Sesuai untuk pelajar university ESL