Bidang IT dan perisian adalah sangat teknikal dan pesat berubah. Penterjemah dan penyunting khusus IT kami adalah profesional bahasa English berfokuskan teknologi. Seperti projek high-tech yang lain, terjemahan dan suntingan perisian dan IT memerlukan kepakaran supaya hasil terjemahan English yang tepat boleh dihasilkan.

  • Laman Web
  • e-perdagangan
  • Perisian
  • Aplikasi (Android/iOS)
  • Permainan video / gaming