Pasukan pakar di English Monitor memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa teknikal, frasa dan istilah yang digunakan dalam sektor kewangan dan perbankan. Kami memastikan semua dokumen dan teks berkaitan bidang kewangan adalah tepat dari segi teknikal dan lancar dibaca dalam bahasa English serta mencapai standard natif yang sempurna dan tepat. Setiap satu penterjemah dan penyunting di English Monitor adalah mahir dan berpengalaman dalam terjemahan dan suntingan perkhidmatan kewangan, perbankan antarabangsa dan ekonomi.

  • Dokumen dan maklumat cukai
  • Forex
  • Sekuriti dan prospektus dana
  • Laporan kewangan, laporan syarikat, laporan tahunan dan sukuan
  • Bida, tender dan usul
  • Rancangan perniagaan