Pasukan penterjemah dan penyunting paten berdedikasi di English Monitor menggabungkan pengetahuan teknikal dan paten dalam setiap projek. Pakar terjemahan dan suntingan paten kami adalah penutur natif bahasa English yang berpengalaman luas dalam proses ini. Setiap satu daripada mereka memiliki pengetahuan saintifik dan teknikal lanjutan. Oleh demikian, mereka sangat cekap melaksanakan terjemahan dan suntingan yang tepat ke atas dokumen paten yang penuh istilah undang-undang dan teknikal.