Penterjemahan teks undang-undang memerlukan kemahiran yang sangat khusus. Penterjemah kami adalah penutur natif bahasa ibunda anda dan sentiasa mempunyai latar belakang undang-undang yang khusus. Penyunting English natif kami memiliki pemahaman yang mendalam tentang ciri-ciri perundangan luar biasa yang berbeza dengan bahasa biasa, ciri-ciri spesifik yang berkaitan dengan istilah, struktur linguistik, peraturan linguistik dan tanda baca.

Apabila menterjemah dokumen undang-undang, penterjemahan merupakan hanya peringkat pertama dan seorang peguam bertauliah hendaklah sentiasa menyemak teks akhir anda secara terperinci dan membuat pindaan yang sepatutnya sebelum dokumen tersebut boleh digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.

  • Kontrak
  • Terma dan syarat
  • Sijil
  • Dokumen pengesahan/notari
  • Perundangan
  • Dokumen mahkamah
  • Perjanjian perdagangan