Penggunaan bahasa yang salah atau bahasa menyinggung budaya untuk FMCG dan label produk dalam sektor runcit mungkin memudaratkan syarikat yang ingin menjual kepada pelanggan yang menutur bahasa English. Peringkat penting untuk pelancaran pra-pasaran adalah pengujian kesesuaian dan ketepatan bahasa dengan seorang penutur English natif yang memahami prouk dan pasaran sasaran bagi memastikan mesej, maksud dan kepekaan tepat akan dikomunikasi kepada pelanggan.