Penulisan komunikasi yang efektif adalah gabungan seni dan sains. Proses menghasilkan iklan dan teks pemasaran yang meyakinkan adalah proses yang amat kreatif dan melibatkan masa, usaha dan kepakaran. Kehalusan, nuansa dan keindahan bahasa yang digunakan untuk mencipta hasil iklan atau bahan pemasaran yang indah mungkin lenyap selepas diterjemahkan. Oleh itu, amat penting supaya teks anda diterjemah dan disunting oleh seorang penutur English natif yang benar-benar memahami bahasa, audiens sasaran dan mesej yang dimaksudkan oleh komunikasi anda

  • Kandungan laman web
  • Blog, sosial dan media digital
  • Kempen pemasaran digital (adwords/panji dll.)
  • Siaran akhbar
  • Gambaran produk
  • Brosur, risalah dan flier
  • Dokumen kajian pasaran dan soal selidik
  • Laporan pemasaran