Perkhidmatan penyuntingan berkualiti tinggi oleh English Monitor memastikan komunikasi, dokumen dan bahan anda dalam bahasa English sentiasa ditulis sehingga kualiti profesional standard tertinggi.

Kami menawarkan lebih daripada perkhidmatan penyuntingan bahasa English biasa – kami adalah pakar komunikasi bahasa English. Pakar bidang industri dan pakar akademik kami akan memantapkan teks anda sehingga ia dibaca seakan ditulis oleh penulis profesional yang merupakan pakar bidang tersebut.

Perkhidmatan penyuntingan dan pembacaan pruf oleh penutur bahasa English natif

Perkhidmatan penyuntingan dan pembacaan pruf oleh penutur bahasa English natif

Perkhidmatan penyuntingan bahasa English kami terdiri daripada tiga perkhidmatan berasingan:

  • Pembacaan Pruf
  • Penyuntingan Naskah
  • Penulisan Semula

Apabila anda memuat naik dokumen dalam bahasa English, kami menilai standard teks anda dan memberikan sebut harga berdasarkan salah satu daripada tiga perkhidmatan berikut:

Pembacaan Pruf

Sekiranya bahasa English anda sudah mencapai standard tinggi. Bagi peringkat perkhidmatan ini, kami membetulkan mana-mana kesilapan tatabahasa asas, ejaan, tanda baca dan kami juga akan mengatur semula struktur atau sintaksis asas ayat dll. sambil memastikan ketepatan perkataan dan istilah yang digunakan. Harga pembacaan pruf bermula dari kurang daripada $0.03 setiap perkataan! Pergi ke halaman utama untuk memuat naik dokumen anda sekarang

Penyuntingan Naskah

Ada kalanya bahasa English seseorang memerlukan penyuntingan yang lebih mendalam untuk memastikan ia mencapai standard penutur natif. Kami menawarkan perkhidmatan intensif ini yang merangkumi semua elemen perkhidmatan pembacaan pruf yang dinyatakan dan kami juga melakukan penstrukturan semula bahasa untuk memperbaiki nada, aliran, kejelasan serta peralihan ayat yang logik. Harga penyuntingan naskah bermula dari kurang daripada $0.04 setiap perkataan! Pergi ke halaman utama untuk memuat naik dokumen anda sekarang

Penulisan Semula

Bagi penutur ESL, wujud beberapa kes yang memerlukan tulisan semula secara menyeluruh untuk menghasilkan teks yang boleh difahami dalam bahasa English. Seorang pakar dengan latar belakang kukuh dalam industri atau bidang akademik anda akan menulis semula teks sehingga standard bahasa English natif sambil memastikan makna yang dimaksudkan dan teks ditulis dalam gaya dan nada yang sesuai untuk pembaca sasaran. Harga untuk penulisan semula bahasa English bermula dari kurang daripada $0.07 setiap perkataan! Pergi ke halaman utama untuk memuat naik dokumen anda sekarang

English sempurna setiap kali!

Best practice - Edited document

• Suntingan profesional oleh editor English natif (bukan mesin!)
• Transformasikan mana-mana tahap English ke English berstandard natif yang sempurna
• Ditulis secara profesional oleh pakar bidang/industri.

Perkhidmatan penyuntingan pakar English Monitor dilaksanakan oleh penutur bahasa English natif dengan kepakaran bidang

Apabila penyunting anda memiliki pengetahuan spesifik dalam bidang perniagaan, teknikal atau akademik anda, mereka pasti memahami konteks, perkara dan bahasa teknikal. Ini memastikan mereka menghasilkan nada yang sesuai, menulis mengikut tahap yang sesuai dengan gaya yang sempurna sambil mengekalkan ketepatan yang paling jitu.

Menghasilkan karya tulisan berkualiti memerlukan kemahiran yang pakar

Menyunting bahan sehingga mencapai kualiti standard tinggi ialah kemahiran yang khusus. Mereka yang menutur bahasa English sebagai bahasa ibunda turut menggunakan perkhidmatan English Monitor untuk memperbaiki kualiti tulisan mereka. Malah, penulis profesional juga menggunakan perkhidmatan kami untuk bacaan pruf teks sebelum penyerahan terakhir! Pergi ke halaman utama untuk memuat naik dokumen anda sekarang