English Monitor mempunyai pasukan penyunting dan penterjemah bahasa English pakar perubatan. Setiap satu daripada mereka memiliki kepakaran penulisan teknikal serta ijazah seperti MD dan PhD dalam semua bidang utama sains hayat, bioteknologi, kejuruteraan bioperubatan dan perubatan. Kami menangangi semua jenis kandungan berkaitan dengan farmaseutikal, sains hayat dan penjagaan kesihatan dalam bidang yang sangat khusus ini. Yakin bahawa setiap satu ahli pasukan kami adalah seorang pakar penutur English natif dengan latar belakang profesional bidang klinikal, saintifik atau perubatan anda.

  • Bioteknologi
  • Peranti perubatan
  • Dokumen dan risalah farmaseutikal
  • Maklumat pengetahuan pesakit
  • Rekod perubatan
  • Percubaan klinikal dan kaji selidik
  • Dokumen hospital dan penjagaan kesihatan