Sektor teknikal dan kejuruteraan memerlukan tahap ketepatan yang amat tinggi. Terjemahan dan suntingan yang jelas dan jitu dari segi teknikal merupakan teras kritikal. Penterjemah dan penyunting profesional dari English Monitor adalah penutur English natif berlatar belakang khusus dan pakar dalam berbilang disiplin kejuruteraan dan teknikal. Untuk hasil terjemahan teknikal dan kejuruteraan berkuali tinggi dalam bahasa English, penterjemah dan penyunting mesti memiliki fahaman yang kukuh tentang bidang subjek serta kecekapan penutur English natif.

  • Elektronik
  • Pengilangan
  • Automotif
  • Aeroangkasa
  • Sektor tenaga
  • Telekomunikasi
  • Terjemahan manual arahan dan panduan pengguna