Penyunting English Natif

Pasukan editorial English kami yang berkelas dunia terdiri daripada cendekiawan akademik terkemuka serta penyunting berkepakaran khusus merentas dunia perniagaan. Setiap individu telah dipilih, disaring dan diuji dengan teliti. Mereka berkemahiran khusus dalam pelbagai bidang akademik dan komersial.

Pasukan penyuntingan akademik

SEMUA adalah penutur English natif, dan SEMUA menerima pendidikan di universiti negara Barat terkemuka seperti:

Dasar perekrutan yang ketat bermakna kami hanya mengupah penyunting yang paling layak dan berpengalaman. Kebanyakan penyunting kami memegang PHD atau Sarjana dan telah menerbit penyelidikan mereka dalam jurnal pengaruh tinggi.

  • Penyunting profesional (Bukan pelajar) PhD dan Sarjana sahaja
  • Pengalaman penyuntingan meluas (pengkaji setara berkelayakan dan penulis mapan dalam jurnal antarabangsa)
  • Penutur English natif

“Penyuntingan dan pembacaan pruf profesional oleh editor English natif”

Pasukan peyuntingan komersial

SEMUA adalah penutur English natif, dan SEMUA mempunyai pengalaman penyuntingan komersial dalam pelbagai sektor industri dan komersial. Penyunting komersial kami telah bekerja bersama beberapa organisasi terkemuka di dunia.

  • Penyunting profesional – pengalaman luas komersial dan industri khusus
  • Pemegang sarjana seperti MBA
  • Penutur English natif

Majoriti penyunting kami merupakan ahli persatuan editorial profesional. Ini bermakna mereka telah menduduki latihan berkala supaya sentiasa mengetahui trend penyelidikan, istilah dan teknologi semasa.

Kemahiran Penyuntingan Berkelas Dunia

Penyunting kami disaring secara teliti untuk memastikan kemahiran penyuntingan yang luar biasa. English Monitor merekrut penyunting English natif berpengalaman sahaja – kami tidak menggunakan novis atau pelajar.