Terjemahan English profesional

Penterjemah English Monitor terdiri daripada penutur bahasa sumber anda. Ini memastikan mereka memahami teks anda secara mendalam dan boleh memastikan maksud teks dikekalkan sebelum diserahkan kepada penyunting English natif.

Penterjemah kami merupakan golongan yang dihormati dalam bidang akademik dan sektor industri komersial masing-masing. Setiap satu daripada mereka mempunyai latar belakang profesional lanjutan dan pasangan bahasa utama mereka adalah sentiasa bahasa sumber anda ke bahasa English.

Penterjemah kami adalah:

  • Penutur natif bahasa sumber ANDA
  • Lebih 5 tahun pengalaman terjemahan profesional
  • Penterjemah pakar bidang dengan pengetahuan mendalam tentang disiplin akademik atau sektor industri komersial anda.

Organisasi dan persatuan profesional:

Kebanyakan penterjemah kami merupakan ahli persatuan penterjemahan terkemuka dan mematuhi kod tatakelakuan profesional setiap perbadanan bagi mengekalkan standard, kualiti dan integriti.