ผู้ตรวจแก้ภาษาอังกฤษชาวเจ้าของภาษา

ทีมงานฝ่ายตรวจแก้ภาษาอังกฤษของเราเป็นนักวิชาชีพระดับโลก โดยประกอบด้วยผู้ตรวจแก้ที่เป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลากหลายสายงานในโลกธุรกิจ ทีมงานแต่ละคนได้ผ่านการคัดเลือก การคัดกรอง และการทดสอบมาอย่างละเอียด โดยมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพทั้งด้านวิชาการและการค้า

ทีมตรวจแก้งานด้านวิชาการ

ทุกคนเป็นชาวเจ้าของภาษาอังกฤษ และทุกคนได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตะวันตกชั้นนำ เช่น:

นโยบายการคัดกรองผู้ร่วมงานที่รัดกุมของเราหมายความว่าเราจะร่วมงานกับผู้ตรวจแก้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เท่านั้น ผู้ตรวจแก้ของเราส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท อีกทั้งมีผลงานการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีอิทธิพลสูง

  • ผู้ตรวจแก้มืออาชีพ (ไม่ใช่นักเรียน) ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทเท่านั้น
  • ประสบการณ์การตรวจแก้งานสูง (ผู้ตรวจทานบทความวิชาการในสาขาวิชาการเดียวกันและผู้เขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ)
  • ชาวเจ้าของภาษาอังกฤษ

“บริการตรวจแก้และพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพโดยผู้ตรวจแก้ชาวเจ้าของภาษา”

ทีมตรวจแก้งานด้านพาณิชย์

ทีมของเราเป็นชาวเจ้าของภาษาอังกฤษทั้งหมด และทุกคนมีประสบการณ์การตรวจแก้งานในหลากหลายภาคส่วนอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ผู้ตรวจแก้งานด้านพาณิชย์ของเรามีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรชั้นนำของโลก

  • ผู้ตรวจแก้มืออาชีพที่มีประสบการณ์มากมายในสายงานพาณิชย์และสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง
  • จบการศึกษาขั้นสูง เช่น ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
  • ชาวเจ้าของภาษาอังกฤษ

ผู้ตรวจแก้ของเราส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสมาคมบรรณาธิการต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตามทันแนวโน้มทางการวิจัย คำศัพท์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ทักษะการตรวจแก้งานระดับโลก

ผู้ตรวจแก้ของเราได้ผ่านการคัดกรองมาอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าทักษะการตรวจแก้มีคุณภาพสูง English Monitor ร่วมงานกับผู้ตรวจแก้ภาษาอังกฤษชาวเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์เท่านั้น เราไม่ร่วมงานกับมือใหม่หรือนักเรียน

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา