เรายินดีพูดคุยกับนักแปลและผู้ตรวจแก้ที่มีประสบการณ์เสมอ

สำหรับตำแหน่งนักแปล คู่ภาษาหลักของคุณจะต้องแปลจากภาษาแม่ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ และคุณต้องมี:

  • วุฒิการศึกษาด้านภาษาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การแปลระดับวิชาชีพอย่างน้อย 5 ปี
  • คุณวุฒิด้านการแปลระดับวิชาชีพ
  • สมาชิกของสถาบันวิชาชีพ เช่น Institute of Linguists (IoL) หรือ Institute of Translators and Interpreters (ITI)
  • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม การค้า วิชาการ หรือวิชาชีพ

สำหรับตำแหน่งด้านการตรวจแก้งาน คุณต้องเป็นชาวเจ้าของภาษาอังกฤษ และคุณต้องมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาชีพของคุณ นอกจากนี้ คุณควรมี:

  • ประสบการณ์การตรวจแก้งานระดับวิชาชีพอย่างน้อย 5 ปี
  • คุณวุฒิด้านการตรวจแก้งานระดับวิชาชีพ
  • สมาชิกของสมาคมวิชาชีพ เช่น Society for Editors and Proofreaders (SFEP) หรือ Society for Scholarly Publishing (SSP)
  • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์ วิชาการ หรือวิชาชีพ

เรารับเฉพาะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในสายงานหรือสาขาวิชาการของตน หากคุณมั่นใจว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนและพร้อมร่วมงานกับเรา โปรดส่งประวัติย่อหรือ CV มาให้เราได้ที่ info@englishmonitor.com