บริการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

นักแปลของ English Monitor เป็นชาวเจ้าของภาษาต้นฉบับของคุณ คุณสมบัตินี้ทำให้นักแปลมีความเข้าใจในเนื้อหาของคุณอย่างลึกซึ้ง และสามารถถ่ายทอดความหมายออกมาอย่างครบถ้วน ก่อนที่จะส่งงานแปลนั้นไปให้ผู้ตรวจแก้ภาษาอังกฤษชาวเจ้าของภาษา

นักแปลผู้ทรงคุณวุฒิของเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาการและภาคส่วนอุตสหกรรมพาณิชย์ที่หลากหลาย แต่ละคนมีประสบการณ์การทำงานอย่างมากมาย โดยคู่ภาษาหลักของนักแปลคือ แปลจากภาษาต้นฉบับของคุณเป็นภาษาอังกฤษเสมอ

นักแปลของเราเป็น:

  • ชาวเจ้าของภาษาต้นฉบับของคุณ
  • มีประสบการณ์การแปลระดับมืออาชีพมานานกว่า 5 ปี
  • นักแปลเฉพาะทางมีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาการและภาคส่วนอุตสหกรรมการค้าของคุณ

องค์กรและสมาคมวิชาชีพ:

นักแปลของเราจำนวนมากเป็นสมาชิกของสมาคมการแปลต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดไว้ของแต่ละสมาคม เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณของการแปล