คำถามที่พบบ่อย

Question: ไฟล์และเอกสารของบริษัทของฉันจะปลอดภัยหรือไม่

แน่นอน ไฟล์ของคุณปลอดภัยเมื่ออยู่กับเรา! English Monitor ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเอกสารอย่างมาก ระบบอัปโหลดของเราใช้การเข้ารหัส SSL ขั้นสูง (ระบบที่ธนาคารใช้สำหรับธุรกรรมออนไลน์) นักแปล ผู้ตรวจแก้ และนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของเราได้ลงชื่อในสัญญาปกปิดความลับ (NDA) และข้อตกลงรักษาความลับ อีกทั้งผ่านการอบรมเรื่องข้อปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำงาน 

Question: ทำไมจึงควรใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับงานแปลของฉัน

สำหรับงานแปลเฉพาะทาง เป็นเรื่องสำคัญที่นักแปลจะต้องเข้าใจเนื้อหาและมีความรู้ในสาขาวิชาชีพนั้นเป็นอย่างดี ความรู้ในภาษาอย่างเดียวไม่เพียงพอเสมอไปสำหรับการแปลเนื้อหาทางเทคนิค ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ แต่ละอุตสาหกรรม ภาคการตลาด และสาขาวิชาการต่างมีกลุ่มคำศัพท์เฉพาะทาง ภาษาเฉพาะวงการ และสำนวนการเขียนที่แตกต่างกันออกไป นักแปลเฉพาะทางมีระดับความเชี่ยวชาญที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องในงานแปลของคุณ

Question: ทำไมการตรวจแก้และการพิสูจน์อักษรโดยมืออาชีพจึงมีความสำคัญ

การตรวจแก้และการพิสูจน์อักษรโดยมืออาชีพเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับเอกสารหรือเนื้อหาทุกชนิด หากลูกค้า ผู้ซื้อ ผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือผู้ประเมินจะต้องอ่านเนื้อหาใด เนื้อหานั้นต้องมีความถูกต้องแม่นยำ!

การใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้องจะทำลายภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ และ/หรือ ความน่าเชื่อถือทางวิชาการของคุณ อย่าพลาดโดยการเสียเวลา เงินทอง หรือความเชี่ยวชาญของคุณในการผลิตเนื้อหาที่รังแต่จะทำลายโอกาสของคุณในการพิชิตใจลูกค้าใหม่ การรักษาภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ หรือการได้รับผลการเรียนที่คุณควรได้รับเพียงเพราะการใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้อง! 

ถามตัวคุณเองว่า “เอกสาร/เนื้อหาของฉันต้องอยู่ในระดับที่นำเสนอได้หรือไม่” หากคำตอบคือ “ใช่” เนื้อหานั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจแก้และการพิสูจน์อักษรจากมืออาชีพ

ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL): หากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของคุณ English Monitor จะทำให้ภาษาเขียนของคุณเฉิดฉายด้วยระดับภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะทำได้โดยผู้ตรวจแก้ภาษาอังกฤษมืออาชีพที่เป็นชาวเจ้าของภาษาเท่านั้น

การตรวจแก้หลังการแปล การให้ชาวเจ้าของภาษาอังกฤษตรวจแก้และพิสูจน์อักษรเนื้อหาของคุณหลังการแปลเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะรับรองว่า ภาษาของคุณมีความลื่นไหลเป็นธรรมชาติในระดับเจ้าของภาษา

ผู้ตรวจแก้และนักพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษที่เป็นชาวเจ้าของภาษาของ English Monitor เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนและมีความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชาชีพของคุณ

Question: คุณต้องใช้เวลานานเท่าไรสำหรับงานของฉัน

ไม่นานเลย! นักแปลของเราสามารถแปลด้วยความเร็วประมาณ 200 คำต่อชั่วโมง หรือ 2,000 คำต่อวัน ผู้ตรวจแก้ของเราทำงานด้วยความเร็วประมาณ 500 คำต่อวัน หรือ 5,000 คำต่อวัน ทีมนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของ English Monitor สามารถส่งคืนเอกสารของคุณในรูปแบบที่สวยงามอย่างรวดเร็ว ตราบเท่าที่ลูกค้าให้เนื้อหาต้นฉบับและไฟล์ภาพที่สามารถเข้าถึงได้

หากลูกค้าอัปโหลดเอกสารหรือเนื้อหาที่เราประเมินตั้งแต่ต้นว่าเราไม่สามารถทำได้ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีและพร้อมที่จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

Question: ทำไมจึงควรเลือกผู้ตรวจแก้เฉพาะทาง

ผู้ตรวจแก้ภาษาอังกฤษชาวเจ้าของภาษา เป็นผู้ตรวจแก้ระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมของคุณ และจะรับรองว่าเนื้อหาภาษาอังกฤษของคุณมีคุณภาพระดับเจ้าของภาษา การตรวจแก้ไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องของการสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง แต่ยังรวมถึงการเลือกใช้คำและคำศัพท์เฉพาะทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพหรือวงการของคุณ นอกจากนี้ ผู้ตรวจแก้มืออาชีพจะดูแลในเรื่องของโครงสร้างประโยค ความลื่นไหล สำนวน และน้ำเสียง บริการของผู้ตรวจแก้ภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษามีความจำเป็นในการรับรองว่าเนื้อหาของคุณเรียบเรียงด้วยภาษาที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ คุณไม่สามารถคาดหวังที่จะได้รับความเชื่อถือในฐานะนักวิชาการหรือองค์กรธุรกิจหากคุณไม่มั่นใจเต็มร้อยว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในมาตรฐานระดับมืออาชีพ!

“ตรวจแก้โดยผู้ตรวจแก้มืออาชีพที่เป็นมนุษย์เจ้าของภาษา – ไม่ใช่โปรแกรม!”

Question: English Monitor จะแสดงเนื้อหาที่ได้รับการแก้ไขอย่างไร

ในกรณีส่วนใหญ่ เราสามารถดึงเนื้อหาของคุณออกมาแก้ไขใน Microsoft Word ซึ่งคุณจะสามารถเห็นร่องรอยการแก้ไขได้ หากเนื้อหาของคุณต้องผ่านการแก้ไขในไฟล์ PPT, PDF, XLS หรือรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เราจะไม่สามารถแสดงร่องรอยการแก้ไข 

Question: หากฉันไม่พอใจกับเอกสารหรือเนื้อหาที่ได้รับคืนมาจะต้องทำอย่างไร

หากคุณไม่พอใจกับเอกสารที่ได้รับการตรวจแก้ เราจะตรวจแก้ให้อีกจนกว่าคุณจะพอใจ 100% การรับประกันนี้จำกัดเฉพาะงานที่ผ่านบริการตรวจแก้ของเรา การรับประกันนี้ไม่รวมบริการ “แปลอย่างเดียว” ที่ไม่มีการตรวจแก้หลังการแปลหรือการพิสูจน์อักษร

Question: ฉันสามารถส่งเอกสารหรือเนื้อหาที่ผ่านการแปลโดยโปรแกรมให้คุณช่วยตรวจแก้ได้หรือไม่

เราไม่อยากให้คุณทำแบบนั้น! ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเอกสารนั้นมีความสำคัญเพียงใดในแง่ของการนำเสนอ วิธีการนี้อาจใช้ได้กับการสื่อสารหรือเอกสารภายในเท่านั้น แต่ English Monitor ยึดแนวทาง “การแปลด้วยคุณภาพทุกขั้นตอน” มีความเป็นไปได้สูงว่าโปรแกรมแปลจะไม่สามารถเลือกคำที่ตรงกับความหมาย บริบท สำนวน และน้ำเสียงที่ต้องใช้ ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้จะยังคงปรากฏในงานที่ออกมาไม่ว่าผู้ตรวจแก้ของเราจะมีทักษะมากเพียงใดก็ตาม เราแนะนำการแปลโดยมืออาชีพทุกครั้งเสมอ