ในกรณีส่วนใหญ่ การสมัครงานกับบริษัทที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยประวัติย่อที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ได้มาตรฐานย่อมส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะได้รับพิจารณาเข้าทำงาน ไม่มีนายจ้างคนใดที่จะประทับใจกับบุคคลที่นำเสนอตัวเองด้วยประวัติย่อที่ดูไม่เป็นมืออาชีพ หรือประวัติย่อที่เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดและการใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้อง การให้ชาวเจ้าของภาษาอังกฤษเป็นผู้แปลและตรวจแก้ประวัติย่อของคุณอย่างรอบคอบควรเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งานของคุณ