หากคุณต้องการรักษาการจัดวางหน้ากระดาษในเอกสารของคุณ เราสามารถส่งคืนเอกสารให้เหมือนกับต้นฉบับที่คุณส่งมาทุกประการ แต่เป็นภาษาอังกฤษที่สละสลวย!

การจัดรูปแบบเนื้อหาที่มีองค์ประกอบของภาพที่ซับซ้อนอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา English Monitor สามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ เราจะดึงเนื้อหาออกมาแปลหรือตรวจแก้จนภาษาอังกฤษนั้นสละสลวย แล้วใส่เนื้อหาที่ขัดเกลาแล้วกลับคืนลงในไฟล์ ปรับแต่งการจัดวางหน้ากระดาษ พิสูจน์อักษร แล้วตรวจทานรอบสุดท้าย

คุณเพียงแต่นำเอกสารต้นฉบับมาให้เราแล้วเราจะจัดการทุกอย่างให้เอง เราจะส่งคืนเอกสารของคุณด้วยเนื้อหาที่จัดวางมาอย่างดี พร้อมตีพิมพ์ได้ทันที

โปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราใช้:

File types for DTP

 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Muse
 • Adobe FrameMaker
 • Apple Pages 4. x
 • Corel Ventura
 • Corel Draw
 • iStudio Publisher
 • LibreOffice Impress
 • LibreOffice Writer
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Publisher
 • Microsoft Word
 • OpenOffice.org / LibreOffice
 • PDF
 • QuarkXPress
 • Scribus
 • Serif PagePlus
 • Xara Page & Layout Designer

 

…และอีกมากมาย!