บริการตรวจแก้ของ English Monitor จะรับรองว่าเอกสาร เนื้อหา และการสื่อสารที่เป็นภาษาอังกฤษของคุณจะเป็นงานระดับคุณภาพสูงสุดเสมอ

เราทำได้มากกว่า “แค่แปล” หรือ “แค่ตรวจแก้” เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจะยกระดับงานของคุณให้ได้คุณภาพจนดูเหมือนเป็นงานที่เขียนโดยนักเขียนมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชาชีพของคุณ

Editing and proofreading by native English speakers

บริการตรวจแก้และพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษโดยชาวเจ้าของภาษา

บริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษของเราประกอบด้วยบริการสามประเภทด้วยกัน:

  • การพิสูจน์อักษร
  • การปรับแก้
  • การเรียบเรียงใหม่

เมื่อคุณอัปโหลดเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เราจะประเมินคุณภาพของภาษาและออกใบเสนอราคาให้คุณจากหนึ่งในสามบริการดังต่อไปนี้:

การพิสูจน์อักษร

ในกรณีที่ภาษาอังกฤษของคุณมีคุณภาพสูงอยู่แล้ว สำหรับบริการระดับนี้ เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์พื้นฐาน การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน อีกทั้งช่วยเรียบเรียงโครงสร้างประโยคพื้นฐาน การลำดับคำ เป็นต้น พร้อมตรวจทานว่ามีการใช้คำและคำศัพท์เฉพาะทางอย่างถูกต้อง
ราคาสำหรับบริการพิสูจน์อักษรเริ่มต้นต่ำกว่าคำละ $0.03c! ไปที่หน้าหลักเพื่ออัปโหลดเอกสารของคุณตอนนี้

การปรับแก้

บางครั้งภาษาอังกฤษของคุณอาจต้องอาศัยการตรวจแก้ที่ละเอียดกว่าเพื่อให้ได้มาตรฐานของเจ้าของภาษา บริการระดับนี้ประกอบด้วยบริการพิสูจน์อักษรที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด โดยเพิ่มเติมการเรียบเรียงภาษาใหม่ในระดับหนึ่งเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติของน้ำเสียง ความลื่นไหล ความชัดเจน และการเชื่อมต่อเนื้อหาที่สมเหตุสมผล
ราคาสำหรับบริการปรับแก้เริ่มต้นต่ำกว่าคำละ $0.04c! ไปที่หน้าหลักเพื่ออัปโหลดเอกสารของคุณตอนนี้

การเรียบเรียงใหม่

ในงานที่เขียนโดยผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มีบางกรณีที่เราจะต้องเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการหรือสาขาวิชาการของคุณโดยเฉพาะจะเป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหาของคุณให้ได้มาตรฐานภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา โดยที่ยังรักษาความหมายที่ต้องการสื่อ และพิจารณาให้ลักษณะการเขียนและน้ำเสียงของเนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้รับสาร
ราคาสำหรับบริการเรียบเรียงใหม่เริ่มต้นต่ำกว่าคำละ $0.07c! ไปที่หน้าหลักเพื่ออัปโหลดเอกสารของคุณตอนนี้

ภาษาอังกฤษที่สละสลวยทุกครั้ง

• “ตรวจแก้โดยผู้ตรวจแก้มืออาชีพที่เป็นมนุษย์เจ้าของภาษา – ไม่ใช่โปรแกรม!”
• แปลงภาษาอังกฤษระดับใดก็ได้ให้เป็นภาษาอังกฤษคุณภาพระดับเจ้าของภาษา
• บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

English Monitor ให้บริการตรวจแก้เนื้อหาเฉพาะทางที่เป็นภาษาอังกฤษโดยชาวเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น

หากผู้ตรวจแก้คุ้นเคยและเข้าใจเนื้อหาของคุณเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสาขาธุรกิจ สาขาทางเทคนิค หรือสาขาวิชาการ ผู้ตรวจแก้ก็จะสามารถเข้าใจบริบท หัวข้อ และภาษาเฉพาะวงการในงานของคุณอย่างถ่องแท้ ความเข้าใจนี้เป็นการรับรองว่าผู้ตรวจแก้จะรู้วิธีใช้น้ำเสียง ระดับภาษา และรูปแบบการเขียนที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกรายละเอียดมีความถูกต้องที่สุด

การผลิตงานเขียนที่มีคุณภาพเป็นทักษะเฉพาะทาง

การตรวจแก้เนื้อหาให้มีคุณภาพสูงเป็นทักษะเฉพาะทาง ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเองก็มาใช้บริการของ English Monitor เพื่อพัฒนาคุณภาพเนื้อหาของพวกเขา แม้แต่นักเขียนมืออาชีพก็ยังให้เราช่วยพิสูจน์อักษรเนื้อหาของพวกเขาก่อนนำไปใช้งาน! ไปที่หน้าหลักเพื่ออัปโหลดเอกสารของคุณตอนนี้