การใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องหรือขาดความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมบนฉลากสินค้าที่มีอัตราการบริโภคสูงและฉลากสินค้าอื่น ๆ ในตลาดค้าปลีก อาจทำให้บริษัทที่ต้องการเจาะตลาดลูกค้าที่ใช้ภาษาอังกฤษได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง สิ่งหนึ่งที่สำคัญในขั้นตอนก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์คือการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของภาษาอังกฤษกับชาวเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในทั้งตัวผลิตภัณฑ์และตลาดเป้าหมาย เพื่อรับรองว่าสาร ความหมาย และความละเอียดอ่อนในบริบทที่ใช้นั้นตรงกับสิ่งที่บริษัทต้องการสื่อไปยังลูกค้า