วงการเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์เป็นวงการที่มีความเฉพาะทางสูงและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักแปลและผู้ตรวจแก้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับโครงการอื่น ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การแปลและตรวจแก้เนื้อหาด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาออกมาเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและสละสลวยได้

  • เว็บไซต์
  • การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ซอฟต์แวร์
  • แอป (Android/iOS)
  • วิดีโอเกม หรืออุตสาหกรรมเกม