Chúng tôi luôn mong muốn được các dịch giả và biên tập viên giàu kinh nghiệm liên hệ.

Đối với vị trí biên dịch, cặp ngôn ngữ chính của bạn sẽ là từ tiếng bản ngữ của mình sang tiếng Anh, đồng thời, bạn nên có:

  • Bằng cấp ngôn ngữ phù hợp
  • Ít nhất năm năm kinh nghiệm dịch thuật chuyên nghiệp
  • Bằng cấp chuyên về dịch thuật
  • Gia nhập làm thành viên của các tổ chức chuyên nghiệp như Viện Ngôn Ngữ (IoL) hoặc Viện Biên Phiên Dịch (ITI)
  • Có nền tảng kiến thức về ngành công nghiệp, thương mại và học thuật

Để tham gia vào đội ngũ biên tập, tiếng bản ngữ của bạn phải là tiếng Anh và bạn cần có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ trong lĩnh vực liên quan của mình. Ngoài ra, bạn nên có:

  • Ít nhất năm năm kinh nghiệm dịch thuật chuyên nghiệp
  • Bằng cấp chuyên về biên tập
  • Gia nhập làm thành viên của các tổ chức chuyên nghiệp như Hiệp hội Biên tập viên và Hiệu đính viên (SFEP) hoặc Hiệp hội Xuất bản Hàn lâm (SSP)
  • Có nền tảng kiến thức về ngành công nghiệp, thương mại, học thuật và nghề nghiệp

Chúng tôi chỉ nhận các ứng cử viên đứng đầu trong chuyên ngành hoặc lĩnh vực học của họ.

Nếu bạn nghĩ mình hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn… hãy nộp ngay CV/ Sơ yếu lý lịch đến info@englishmonitor.com