Biên dịch tiếng Anh chuyên nghiệp

Các dịch giả của English Monitor là người bản ngữ nói ngôn ngữ gốc của bạn. Điều này nhằm đảm bảo độ am hiểu sâu rộng về nội dung văn bản cũng như giữ nguyên được ngữ nghĩa trước khi bản dịch được chuyển đến biên tập viên nói tiếng Anh bản ngữ. Các dịch giả uy tín của chúng tôi chuyên về nhiều lĩnh vực học thuật và các ngành thương mại khác nhau. Mỗi người đều có nền tảng chuyên môn sâu rộng. Cặp ngôn ngữ chính của họ luôn là từ ngôn ngữ gốc của bạn chuyển thành tiếng Anh. Các dịch giả của chúng tôi là:

  • Người bản ngữ nói ngôn ngữ gốc CỦA BẠN
  • Có trên 5 năm kinh nghiệm dịch thuật chuyên nghiệp
  • Các dịch giả chuyên gia có nền kiến thức sâu về lĩnh vực học thuật và ngành thương mại của bạn.

Tổ chức và đoàn thể chuyên môn:

Nhiều dịch giả của chúng tôi là thành viên thuộc các cộng đồng dịch thuật danh giá nhất thế giới và tuân theo quy tắc ứng xử chuyên nghiệp của các hiệp hội nhằm duy trì tiêu chuẩn, chất lượng và tính trung thực trong dịch thuật.