Liên hệ chúng tôi

Vui lòng nhập các chữ bạn nhìn thấy ở đây

Hong Kong

English Monitor Hong Kong

11/F Crawford House,
70 Queen’s Road Central,
Central, Hong Kong

+852 (0) 21505780
hkoffice@englishmonitor.com

Dịch vụ khách hàng có bằng tiếng Anh và tiếng Hoa.

Shanghai map

English Monitor Shanghai

NO1. Road Dapu,
Huangpu District,
Shanghai

+86 (0) 21 6031 4542
shanghaioffice@englishmonitor.com

Dịch vụ khách hàng có bằng tiếng Anh và tiếng Hoa.

London

English Monitor London

Kemp House,
152 – 160 City Road,
London EC1V 2NX

+44 (0) 20 8089 1306
londonoffice@englishmonitor.com

Dịch vụ khách hàng hiện chỉ có bằng tiếng Anh.