Chúng tôi đảm bảo rằng biên tập viên hoặc dịch giả tiếng Anh đều đang hoạt động trong lĩnh vực học thuật của bạn. Vậy nên, kiến thức của họ về lĩnh vực học thuật của bạn là hoàn toàn chuẩn xác và được cập nhật. Đa số có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ từ các trường đại học hàng đầu nước Anh hoặc quốc tế. Tất cả biên tập viên của chúng tôi là người nói tiếng Anh bản ngữ.

  • Bản thảo và tạp chí học thuật
  • Luận án và Luận văn + Tiến sĩ
  • Tiểu luận
  • Báo cáo nghiên cứu
  • Báo cáo khoa học

Hoàn hảo đối với sinh viên đại học sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai