Nếu bạn nộp CV viết bằng tiếng Anh không đạt chuẩn để xin việc ở một công ty sử dụng tiếng Anh – điều này có khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến cơ hội được nhận vào làm của bạn. Nhà tuyển dụng tiềm năng thường thất vọng khi gặp phải ứng viên không có khả năng viết một CV chuyên nghiệp, hoặc CV có quá nhiều lỗi cũng như dùng tiếng Anh quá tệ. Trong quá trình chuẩn bị trước khi phỏng vấn, một bước vô cùng quan trọng là nhờ sự giúp đỡ của một người nói tiếng Anh bản ngữ dịch và biên tập CV một cách chuyên nghiệp.