Nếu bạn muốn giữ lại bố cục ban đầu của tài liệu, chúng tôi có thể đảm bảo rằng tài liệu được gửi lại cho bạn sẽ giống hệt bản ban đầu, chỉ là với tiếng Anh hoàn hảo!

Định dạng lại các văn bản có trực quan phức tạp là một quá trình tốn nhiều thời gian. English Monitor có thể làm điều này thay bạn. Chúng tôi sẽ trích văn bản của bạn ra để biên dịch hoặc biên tập, đảm bảo tiếng Anh đạt mức hoàn hảo. Sau đó, bản dịch được chèn vào, điều chỉnh bố cục, hiệu đính và tiến hành bước rà soát lại cuối cùng. Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu ban đầu và chúng tôi sẽ lo liệu tất cả. Chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn tài liệu với bố cục hoàn hảo đến mức có thể xuất bản ngay lập tức.

Các chương trình DTP chúng tôi sử dụng:

File types for DTP

 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Muse
 • Adobe FrameMaker
 • Apple Pages 4. x
 • Corel Ventura
 • Corel Draw
 • iStudio Publisher
 • LibreOffice Impress
 • LibreOffice Writer
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Publisher
 • Microsoft Word
 • OpenOffice.org / LibreOffice
 • PDF
 • QuarkXPress
 • Scribus
 • Serif PagePlus
 • Xara Page & Layout Designer

 

…và thêm nhiều nữa!