Sử dụng ngôn ngữ không chuẩn xác hoặc thiếu nhạy cảm đối với ngành hàng tiêu dùng nhanh và nhãn sản phẩm trong ngành bán lẻ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho các công ty hướng đến buôn bán với khách hàng nói tiếng Anh. Một bước vô cùng quan trọng trước khi giới thiệu sản phẩm đến thị trường là kiểm tra sự phù hợp và chuẩn xác của ngôn ngữ với một người nói tiếng Anh bản ngữ. Người này phải có hiểu biết cả về sản phẩm lẫn thị trường mục tiêu để đảm bảo rằng thông điệp, ý nghĩa, và cả sự tinh tế đúng mực được truyền đạt đến khách hàng.