IT và phần mềm là một lĩnh vực kỹ thuật cao và không ngừng phát triển. Các chuyên viên biên dịch và biên tập về mảng IT của chúng tôi là chuyên gia tiếng Anh tập trung vào lĩnh vực công nghệ. Cũng như các dự dán kỹ thuật cao khác, dịch và biên tập về phần mềm và IT đòi hỏi chuyên môn cao nhằm đạt được độ chính xác tuyệt đối cho bản dịch.

  • Website
  • Thương mại điện tử
  • Phần mềm
  • Ứng dụng di động (Android/iOS)
  • Trò chơi điện tử / Trò chơi