Các chuyên gia của English Monitor có kiến thức chuyên sâu về từ ngữ chuyên môn, cụm từ, và thuật ngữ sử dụng trong ngành tài chính ngân hàng. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả tài liệu và văn bản tài chính đều chuẩn xác và súc tích về mặt chuyên môn, cũng như hoàn toàn đạt chuẩn tiếng Anh bản ngữ với độ chính xác cao nhất. Mỗi dịch giả và biên tập viên của English Monitor đều được trang bị kiến thức chuyên môn trong dịch và biên tập về dịch vụ tài chính, ngân hàng và kinh tế quốc tế.

  • Thông tin và tài liệu thuế
  • Ngoại hối
  • Chứng khoán và các bản cáo bạch của quỹ
  • Báo cáo tài chính, báo cáo công ty, báo cáo hàng năm và hàng quý
  • Đề xuất, đấu thầu và dự thầu
  • Kế hoạch kinh doanh