English Monitor có một đội ngũ chuyên gia dịch và biên tập tiếng Anh với kinh nghiệm chuyên môn cao về viết kỹ thuật, cùng với bằng cấp như Thạc sĩ và Tiến sĩ ở các lĩnh vực chính của khoa học đời sống, công nghệ sinh học, kỹ thuật y sinh và y dược. Chúng tôi tiếp nhận mọi loại nội dung về dược phẩm, khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực chuyên môn cao này. Bạn có thể yên tâm rằng chuyên gia của chúng tôi đều là các chuyên viên nói tiếng Anh bản ngữ với kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực y khoa, khoa học, hoặc lâm sàng của bạn.

  • Công nghệ sinh học 
  • Thiết bị y khoa
  • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn sử dụng dược phẩm
  • Thông tin giáo dục cho bệnh nhân
  • Hồ sơ y khoa
  • Nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng
  • Tài liệu chăm sóc sức khỏe và bệnh viện