Đội ngũ dịch và biên tập bằng sáng chế đầy nhiệt huyết của English Monitor mang đến cho từng dự án sự kết hợp vượt trội giữa kiến thức kỹ thuật và sáng chế. Đội ngũ dịch và biên tập bằng sáng chế đầy nhiệt huyết của chúng tôi là người nói tiếng Anh bản ngữ với kinh nghiệm cụ thể và sâu rộng trong lĩnh vực dịch và biên tập bằng sáng chế. Tất cả đều có kiến thức khoa học và kỹ thuật sâu rộng, do đó có khả năng dịch và biên tập chuẩn xác sự phối hợp đặc thù của thuật ngữ kỹ thuật và pháp lý, điều thường thấy trong tài liệu sáng chế.