Khối ngành kỹ thuật và công nghệ đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối cao nhất. Các bản dịch và biên tập rõ ràng và chính xác về mặt kỹ thuật có tầm quan trọng vô cùng lớn. Các chuyên gia dịch và biên tập về kỹ thuật và công nghệ của English Monitor là người nói tiếng Anh bản ngữ với kiến thức nền tảng và chuyên môn trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Để có được bản dịch tiếng Anh chất lượng cao về kỹ thuật và công nghệ, các dịch giả và biên tập viên phải có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực này cộng với khả năng tiếng Anh bản ngữ..

  • Điện tử
  • Sản xuất
  • Tự động hóa
  • Hàng không vũ trụ
  • Ngành năng lượng
  • Viễn thông
  • Dịch tài liệu chỉ dẫn và hướng dẫn sử dụng